Stel een vraag
ConceptGroen/Schetsservice
Eerbeekseweg 60B
7371CJ Loenen (Gelderland)
ConceptGroen/Schetsservice
ConceptGroen/Schetsservice
Eerbeekseweg 60B
Loenen (Gelderland)
www.schetsservice.nl
Kunnen wij u helpen? Stel een vraag

Co2 reducerend split (Olivijn)

Uitdaging

Uit balans, het probleem

De opwarming van de aarde vormt een van de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat. Er is inmiddels voldoende wetenschappelijke kennis verzameld om aan te nemen dat de stijging van de oppervlaktetemperatuur op aarde wordt veroorzaakt door de toename van broeikasgassen, dit als gevolg van menselijk handelen. Het verbranden van fossiele brandstoffen in een relatief korte periode, vergeleken met de periode die de aarde nodig heeft gehad om deze brandstoffen te vormen heeft de uitstoot van CO2 vertienvoudigd. Van alle broeikasgassen is C02 is een van de belangrijkste, 76% van deze gassen is CO2. Een verhoogd CO2 gehalte leidt tot een hogere gemiddelde temperatuur op aarde. De belangrijkste gevolgen hiervan zijn een toename van extreme weersomstandigheden, zoals tropische stormen, hittegolven, droogte en overstromingen en de stijging van het zeeniveau vanwege het uitzetten van water en het smelten van de ijskappen.

Herstel de balans, de oplossing

Prof.Dr. R.D. Schuiling heeft een methode aangedragen om het gehalte CO2 in de atmosfeer terug te brengen. Schuiling maakt gebruik van processen die in de natuur voorkomen en die van invloed zijn op de CO2 balans. Sinds de laatste ijstijd is er een evenwicht van het CO2 gehalte van rond de 260 ppm (parts per million) in de atmosfeer. Er zijn natuurlijke processen die CO2 in de atmosfeer brengen en processen die CO2 weer uit de atmosfeer opnemen. De aarde brengt jaarlijks ongeveer een half miljard ton CO2 in de atmosfeer onder andere door vulkanische uitbarstingen.

Wat minder bekend is dat door verwering van gesteenten ongeveer eenzelfde hoeveelheid CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald als dat er door natuurlijke processen aan wordt toegevoegd.
Verwering is de neutralisatie van een zuur door middel van mineralen in een gesteente. Het CO2 wordt eerst als bicarbonaat in het water vastgelegd en vormt uiteindelijk veel later ergens in zee kalkstenen en dolomieten. Het CO2 wordt voor geologisch lange tijden veilig opgeborgen. Door het verstoken van fossiele brandstoffen hebben we de hoeveelheid CO2 die jaarlijks in de atmosfeer wordt gebracht
met een factor tien verhoogd.

De toename van CO2 kunnen we compenseren door het natuurlijk proces van verwering zonodig te versnellen.
Een mineraal dat in grote hoeveelheden op aarde voorkomt, is het mineraal olivijn, een groen magnesium silicaat, met wat ijzer. In de aanwezigheid van water en CO2 is dit mineraal instabiel.

De reactie ziet er als volgt uit:
Mg2SiO4 + 4CO2 + 4H2O → 2Mg2+ + 4HCO3- + H4SiO40

Op die manier wordt het broeikasgas CO2 omgezet in bicarbonaat.
Het verweringsproces vindt plaats aan de oppervlakte van de gesteenten. Dus de hoeveelheid CO2 die jaarlijks wordt opgenomen uit de atmosfeer hangt af van het beschikbare oppervlakte van de reactieve mineralen.
Door olivijngesteenten te vermalen, vergroten we het oppervlak en versnellen het proces van verwering.
Uitstrooien van olivijnpoeder op plaatsen waar het in aanraking komt met vocht en lucht versnelt het verweringsproces nog meer.

De uitdaging
De voorgestelde oplossing is een duurzame en relatief simpele oplossing voor het CO2 probleem.
De realisatie is een hele grote uitdaging. The Olivine-Group, waar de verschillende onderdelen van greenSand onder vallen, is deze uitdaging aangegaan en stelt zich ten doel met hulp van iedereen het CO2 probleem aan te pakken vanuit de hier voorgestelde oplossing van olivijn. greenSand ontwikkelt voor overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en consumenten voorstellen en olivijn producten om zelf een bijdrage te leveren tegen de opwarming van de aarde.

Lees meer
Lees minder